Cao Metaal en Techniek – Technisch Installatiebedrijf

In de cao Metaal en Techniek – Technisch installatiebedrijf, wordt in 76 artikelen beschreven wat de afspraken zijn tussen werknemer en werkgever voor technische installatiebedrijven.

Ga je bij een technisch installatiebedrijf werken? Dan wil je natuurlijk weten wat je onderhandelingsmogelijkheden zijn. Die vind je terug in artikel 32, aan de hand van de salaristabel. Of werk je al een tijdje bij een installatiebedrijf en wil je bijvoorbeeld weten hoe de betaling van je overwerk is geregeld? Dat vind je terug in artikel 21. En ga zo maar verder. Raadpleeg de inhoudsopgave als je snel de cao wilt doorzoeken naar jouw vraag of onderwerp.

VpG Techniek is een fijne werkgever:

 • Het salaris is tot 30% boven de Cao van Metaal en Techniek – Technisch Installatiebedrijf.
 • Jaarlijks wordt in het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers als hoog beoordeeld.

Bekijk hier onze vacatures.

Wat is een cao?

Een cao is een schriftelijk collectieve arbeidsovereenkomst waarin afspraken staan over de arbeidsvoorwaarden.  Naast de bovengenoemde voorbeelden zijn er nog meer te noemen. Er staan afspraken in over toeslagen, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, vakantiegeld, arbeidsongeschiktheid, pensioen etc.

Verschillende cao’s

In Nederland hebben wij meer dan 800 cao’s. Hiermee worden de arbeidsvoorwaarden van ruim 75% van alle werknemers in Nederland vastgelegd in een cao. Dat is zo’n 7,1 miljoen werkenden. Onze totale beroepsbevolking bestaat uit 9,5 miljoen personen. Voor vele werkenden zijn er dus goede afspraken gemaakt. Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen de werkgevers of werkgeversorganisaties en de vakbonden. De vakbonden onderhandelen namens hun leden, de werknemers, met de werkgevers over collectieve arbeidsvoorwaarden. De vakbonden peilen vaak vooraf bij hun leden wat ze graag verbeterd willen zien.  Deze informatie nemen zij mee in de cao-onderhandelingen. Een cao wordt vaak afgesloten voor een aantal jaren.

Cao Metaal en Techniek – Technisch Installatiebedrijf

De cao Metaal en Techniek wordt ook wel cao Metaaltechniek genoemd. Deze cao geldt voor werknemers in de metaal- en techniekbranche. De cao Metaal en Techniek bestaat uit 320.000 werknemers en bijna 28.000 werkgevers. Daaronder vallen ook de goud- en zilversmeden, het carrosseriebedrijf, het metaalbewerkingsbedrijf, het isolatiebedrijf en het installatiebedrijf. Voor het laatste is er speciaal een cao technisch installatiebedrijf opgesteld.

VpG Techniek valt onder de cao Metaal en Techniek – Technisch Installatiebedrijf.

Download de cao

Nieuwe cao Metaal en Techniek

De vorige Cao Metaal & Techniek liep op 1 oktober 2021 af. Hiervoor diende een nieuwe Cao te worden afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Diverse vakbondsorganisaties hebben in april 2022 een Cao-onderhandelingsresultaat succesvol afgesloten met de werkgevers in de Metaal & Techniek.

Nieuwe cao technisch installatiebedrijf

De nieuwe cao technisch installatiebedrijf is geldig van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024. Uit de onderhandelingen zijn een aantal nieuwe afspraken gekomen in de cao Metaal en Techniek – Technisch Installatiebedrijf. Hieronder tref je de belangrijkste:

 • Er geldt een gemiddelde loonsverhoging van 8%, zijnde:
  1. €42,50 per 1 juli 2022 (nominaal)
  2. €384,- per 1 juli 2022 (éénmalig)
  3. 2,75% per 1 september 2022
  4. 3,25% per 1 maart 2023
  5. 0,6% per 1 januari 2024
 • Generatiepact wordt een structureel recht voor onbepaalde tijd. Dit was eerst een pilot en wordt nu een recht. Wat houdt het generatiepact in? Generatiepact is de naam voor maatregelen die tot doel hebben dat:
  1. Oudere werknemers (57+) langer gezond en prettig kunnen doorwerken.
  2. Meer jongeren (35-) een vaste baan krijgen.

Ze noemen het een pact, een verbond, omdat ouderen én jongeren ervan profiteren. Als oudere ga je minder uren werken en haal je gezond je pensioen, als jongere krijg je eerder een (vaste) baan.

 • Verhoging van de jeugdlonen met 9%.
 • Regeling vervroegd uittreden (RVU) voor zware beroepen:
  1. Voor iedereen met een maandloon tot €3.750,- bruto. Dit bedrag wordt verhoogd met de loonsverhogingen. Mocht je meer verdienen maar wel ploegendienst of consignatiedienst lopen, dan kun je ook deelnemen.
  2. Je moet wel minimaal 5 jaar werkzaam zijn in de branche.

Contact Cao Metaal en Techniek – Technisch installatiebedrijf

 • Wil je meer weten over cao Metaal en Techniek – Technisch Installatiebedrijf? Neem contact met ons op!
 • Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Solliciteer op onze vacatures. Ook al voldoe je niet helemaal aan de criteria, reageer toch. Wij zijn vooral op zoek naar gemotiveerde medewerkers!
 • Wil je weten hoe het er bij VpG Techniek aan toe gaat? Bekijk de onderstaande video.

Wil je meer weten over werken bij VpG Techniek?

Inge Lemmink – HR manager

Onze vacatures